Нүүр хуудас  |  Бидний тухай  |  Төсөл болон хөтөлбөрүүд  |  Mэдээллийн эрх чөлөө  |  Мэдээ  |  Хуулиуд  |  Олон улсын хэм хэмжээ  |  Хэвлэн нийтлэл  |  Холбоо барих  |  Зургийн цомог  |  Сургалт  
   Монгол   English  
Бичлэгээс Хуудаснаас Бүх хэсгээс
 
Бичлэгийн бүлэг
Глоб ТББ
Календарь
ня да мя лх пү ба бя
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
   Мэдээ
Хэвлэх хувилбар  |  Буцах
2008.02.01

“Монгол дахь хэвлэлийн эрх чөлөө -2007” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлага боллоо

“Ãëîá Èíòåðíýøíë” ÒÁÁ “Õýâëýëèéí ýðõ ÷өëөөíèé òàéëàí 2007” –ã áýëòãýí õýâëýëòýíä өãөõөä áýëýí áîëñîíîî 2007 îíû 1-ð ñàðûí 30-íä áîëñîí äóãóé øèðýíèé ÿðèëöëàãàí äýýðýý ìýäýãäñýí. . Ñýòãүүë÷  ìýðãýæëèéí ýðõýý õýðõýí ýäýëæ áàéãàà, îëîí íèéòèéí өìíө õүëýýñýí үүðýã, õàðèóöëàãàà øóäàðãààð áèåëүүëýõ áîëîìæ íü àëü õýð áàéíà, Ìîíãîëûí õýâëýë ìýäýýëëèéí ýðõ ÷өëөөíèé өíөөãèéí áàéäàë ÿìàð áàéãààã áàðèìòàä òóëãóóðëàí Ìîíãîëûí õýâëýëèéí ýðõ ÷өëөөíèé өíөөãèéí äүð òөðõèéã õàðóóëàõ çîðèëãîòîé.  

"Ãëîá Èíòåðíýøíë" ÒÁÁ íü “Үçýë áîäëîî èëýðõèéëýõ ýðõ ÷ºëººíèé çºð÷ëèéí ìîíèòîðèíã áà õàðààò áóñ õýâëýë ìýäýýëëèéí ýðõèéã äýìæèõ íü” òºñëèéã ÍÍÔîðóì, Áóäàïåøò äàõü ÍÍÕ- èéí ñàíõүүæèëòýýð 2005 îíû 10-ð ñàðààñ ýõëýí õýðýãæүүëæ ýõýëñýí.  2006 îíû 10 ñàðä äóóññàí òөñëèéí ýõíèé øàòíû òàéëàí äýýðýý үíäýñëýí áèä “ Õýâëýë ìýäýýëëèéí ýðõ ÷өëөө Ìîíãîëûí өíөөãèéí áàéäàë” ñýäýâò õýâëýëèéí ýðõ ÷өëөөíèé òàéëàíã ýìõòãýí õýâëүүëñýí áîë 2008 îíû 1-ð ñàðûí 31-íä äóóñ÷ áàéãàà òөñëèéí 2-ð øàòíû òàéëàíãààñ “Õýâëýëèéí ýðõ ÷өëөөíèé áàéäàë 2007”-ã áýëòãýæ áàéíà. Òàéëàí үíäñýí 4 áүëýãòýé. 1-ð áүëãýýñ үçýë áîäëîî èëýðõèéëýõ ýðõ çүéí îð÷íû òàëààð ìýäýýëñýí áîë òàéëàíãèéí 2-ð áүëýãò õýâëýë ìýäýýëýë, ñýòãүүë÷äèéí ýðõèéí çөð÷ëèéã îðóóëñàí áàéãàà. Ìөí  2007 îíä Ìîíãîëûí ñýòãүүë÷èä òүүõýíäýý àíõ óäàà өëñãөëөí çàðëàñàí. ßàãààä õýâëýë ìýäýýëëèéí àæèëòàí, ñýòãүүë÷èä өëñãөëөí çàðëàõ áîëñîí, ÷óõàì өëñãөëөí çàðëàõ øàëòãààí íü þó áàéñàí ìөí өëñãөëөíãèéí ÿâö õýðõýí үðãýëæèëñýí òàëàð áàðèìòæóóëàí àâ÷ үëäýõèéí òóëä áèä үéë ÿâäëûí òîâ÷îîí áýëòãýí îðóóëñàí. ÌҮÎÍÐÒ-èéí óðàí áүòýýë÷èéí өëñãөëөí çàðëàñàí òàëààðõ ìýäýýëëèéã òàéëàíãèéí 4-ð áүëýãò îðóóëñàí áàéãàà. Ìөí ýíý óäààãèéí òàéëàíä áèä íýëýýä õýäýí ñîíèðõîëòîé ñóäàëãàà õèéñíèéãýý õàâñàðãàñàí. 2006 îíä ñýòãүүë÷äèéí ýñðýã 36 õýðýã øүүõýýð øèéäâýðëýãäñýíèé 33 íü èðãýíèé õýðýã áàéñàí áîë 3 íü ýðүүãèéí õýðýã áàéñàí áàéíà.  Èðãýíèé õýðãèéí íýõýìæëýã÷èéí 52.2% íü óëñ òөð÷, өíäөð àëáàí òóøààëòàí, òө

Дээш  |  Хэвлэх хувилбар  |  Буцах
Нийтийн зар сурталчилгаа
Гишүүн байгууллага
Статистик үзүүлэлт
 Нийт зураг:320 
 Нийт бичлэг:1317 
 Нийт хандалт:204754 
 Энэ сард:18817 
 Өнөөдөр:37 
   
GS-CMS Copyright ©1999-2008 Глоб Интернэшнл ТББ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Загвар болон вэб програмчлалыг GS ХХК-д бүтээв.