vvv | vv | English page   
Hvv
1999
1999
, , 1999
v , 2000
, vv 2001
, , vv 2002
Y 뺺 v 2003
: vv 2003
, 2004

"׺뺺 㺺 " /v , v / 2004


/ 2004-2005/


/ 2005/

V 뺺
/ 2005/
  뺺
M
 

/ 2005/

2005

. 2005 ??

5. 1 V

6 , , 4 10 , v v vvv , 뺺 .

- vvv

v v 2004 325 v vv vv 210, 115 .
6 , 25 , 10-14 63, 37 .
v - . - vvv:
vv
v. Vv v v , , ?.

vv

, v vv vv v , (V) . Vv 4 , 15 ( vvvv v ) .
.
Һ V- 人 v 90.4%, v 95.7% v, .
vv 뺺 . v 83.1- 94% vv v
v 38% "" v. "" (EBC) v v . "" .

պ人 20.9 %, 17.6% . 7 2 㺺 . " ", "", " " . 5 10 vv. " " 2005 .

-

1. vv

No

vv p

vv v

vv (7 )

1

V

v

120

2

V

v

89

3

UBS

112

4

25-

49

5

TV5

116

6

TV9

92

7

TV (EBC)

,

42


2.

No

?


(??)

1

?

v

12,413

2

v

10,360

3

v

9,038

4

v

5,000

5.2 V

v 3, 6, 2, 1, 12 v vvv . 2 v 2004 - v vvv 6 v - vv v, -, 20 . , " v " v .

2005 4- 5- 5- 20- .
- 2005 5- 22- . 5 vv, 13 () v v .
60 3- 22- 4- 04- v .
뺺 18 24 v vv , , , vvvv v , . 6, 11, 13, 17, 22 , , .
v v , , vv, .

,

v , , .
//- v . v , v - v , , vv - /뺺/ . , - 뺺 vv , v v v .
- , vv v v , . , .
v , 40, v 280 v . , . , vv v , v v , v . ̺ v v , " v " v .

- , . , / .
? - , / , v/ v , / v 1 . vv .

, () v . V 5 vv . , 1 2 v. , , vv v. 3 . , , v vvv v. 4 5 㺺 . vv, vv . v 5 vv . - v , , v v vv , . 㺺 v v v, vv v .

- /뺺

v - /뺺/- . v, v v . vv 뺺 . vv v v , v . , , , , , , v , v , vv v .

5. 2 V V

2005 3- 18- , , , v . V v , .
4 v v 4 2005 4- 25, 5- 9, 18, 25- vv 㺺 vv, - , , 뺺 40 v v .
- vv v v . Һ ., ., . v , 㺺 2 , , v, v .
v v 2005 7- 7- , v, , vv .
vv , , .

| Һ vv | | | | |
©2004 . . .
® v. 2004 .