vvv | vv | English page   
Hvv
T  vv
  뺺
M
v
v
 

, »

"YY " 05 " "

, v

v , v . 뺺 vv v .

׺뺺 뺺 vv v , 뺺 v vv . 뺺 v v .

׺뺺 vv , v, 人 . 뺺 , v , , vv v v 뺺 v v v . 뺺 v vv .

v 뺺 vv. v v v 뺺 v . v , v , v, v v . v , , , v , v v , v v , v . v v v, .

, v, , , , v v v v vv vv , v v v, v v , v, v v 㺺 v v v, v, v v , v , , , v v vv v, , , v, , v vv .

vv vv , v , v , , , v, 뺺 vvv .

, , v, v v v vv 5 /1997-2001 / vv vvvv 589- v 328 55.7 v , 261 44.3 v vv 1.4 㺺 v vv 18 1.2 , v v .

1995 , v , v vv v, vv , , , vv v , 㺺 , , 뺺 .

vv , v 㺺 2001 11 v ( ) vv . , , 19- v v 뺺 v , 뺺 , v, , vv, vv ., , , v v .

v v v .

.̺v , v

Y
v , v, v v


v v

Y
Y v
v
vv v

Ψ
.. ׺뺺 v
. - vv
. -vv


, v, v , v , , /vv 3 /

-
- , v, v , v vv
- v 㺺 ,
- Ǻ

ĪЪY
, vv

vv 뺺, v
vv
v
v


1: -
2: vv

 

 

| Һ vv | | | | |
©2004 . . .
® v. 2004 .