vvv | vv | English page   
Hvv
T  vv
  뺺
M
v
v
 

, »

"YY " 04" "

vv

-
- . / / , ...
- Be ( ) vv , vv vv
- (19 Y Y˔ ) v :
- ( - ) , vv 뺺 ,
- .̺. () v
- . / vv/ , ,

Ī, ͪĪ...

. / /

I v , v v v v v v v. , , v v , v v v v. v v, vv, vv vv vv 뺺 v v . vv v vv vv , .

1967 vv 30 v, v , , v , , v v v v v 뺺.

v, :
1990 v v v .

1990 - v v , , , , vv v , .

v v , v 뺺 뺺 , vv . , , v v .

1990- v, vvv v vv , v . 1991 v vv . : -- /.v, /, 뺺 /.Һ/, /.v/, /, /, 뺺 /vv/, 뺺 /.-/, /./, /./, , v vvv vv v . Yv v. v Y v, , v v, vv .

v vv, v , , v v , vv, 뺺, v vv v 뺺 . Yv v v .

1991 . v , 25- , - v vv vv , .

, v 15 . v v 24 , 9 2001 v . v v 241 , vv: 144, vv 36, 27, 24, 9, 1 .

v v, v , , . , . , , . vv vv v v v . v .

v 60 , 30 . 뺺 v vv , - . Y 㺺 v v v .

̺ , . , , , v 1, v 2, , , , /- /, /Һ / vv , 12-30 .

:
vv . . Һ 2 /Y, UBS/, 2 /-25- , Eagle/, 9 v ̺ v . vv v .

人 vv vv v v . v vv . vv 2000 24 , 㺺 , vv, vv v , v . vv 2000 24 , 㺺 , vv, vv v , v .

v, -- , 7 55- 120 vvv . v vv vv 25- 纺 v v . vv 7 10- vvv 3 , /, , /, 6-10 v vvv 4 /- , v , , /, 1-5 vv 9 . Yv v v v 뺺㺺 v vvv v .
, , , , ̺ . . /-- / vv v 50 vvv .

Y . Һ vv vv . , vv . v vv 12-15 , vv 1-3 , 3-6 .

v, v:
vv vv 人 v . vv vv vv v vv v v v, 人 v v vvv . vv , v v vv . , v , , , v .

v, , vv vvv . 2000 vvv vv 25-57 v vvv . v v vvv vv .

vv v . v v vv , v . , vv , .

v:
v , , , vvv .
v , v v vvvvv, vv v , vv vvv . , v vvv , v , 人 vv , vv, . , vv v .

v , , , v v v , , v . vv . vv , v , , v .
Һ vv .
v , v v v. v 뺺 人 . Yv v v. v vvv 뺺 v .
, v vv. v v, vv vvv vv .
v v.
vvv , , v v . 뺺 , , , , . , v . Yv , v , v , , v v 뺺 v vv . v v .
, v . vv, , v, vv v . , v, v . v , , vv v, vv .
vv , , . ̺ , vv v vv . , vv , vv 㺺 v v , , , v v vv.
, vv , , v, v , . vv v , , 뺺 vvvv .
뺺 v v v v , v 뺺 뺺 㺺 . 㺺 v v , , v 뺺 v . 人 v . 人 v v . Yv v, 뺺 v vv v.
, , , vv , , vv . v , , vv, , v , , v v .
vv v , , . vv 㺺 vv v vv , v , 뺺 .

Y , v . v, vv. , v. , , . v v .
, , 뺺 , . ̺ . v , . , vv v , vv .
vv, vv , , . Һ , , v v , v . vv , vv 㺺 v , vv .

:
, v , v, , , /, v ../ . vv . , v, , , . , , vv .

, , , , vvv, v, .

v v -v // .
v , v / /, v .

v 㺺 ⺺ vv. v , . v v , , v v .

㺺 vvvv . . v v , , , , , v , v .

v v v v vv 㺺 vv , v .

 

| Һ vv | | | | |
©2004 . . .
® v. 2004 .